Predsedstvo

Poslano O nas

Predsedstvo MKD Makedonija

Vanja Vardjan, predsednik

Dime Temkov, podpredsednik

Jane Jankovski, sekretar

Blaga Petkova, blagajničarka