Predstavitev društva

Poslano O nas

Predstavitev društva

Makedonsko kulturno društvo "Makedonija" iz Ljubljane (skrajšano MKD "Makedonija") je najstarejše manjšinsko kulturno društvo v samostojni Sloveniji. Ustanovljeno je bilo 18.01.1992, v zgradbi Ljubljanske Opere, ob pozdravih v obliki posebnih odposlancev in brzojavnih obeh takratnih predsednikov, g.Milana Kučana in g. Kira Gligorova.

V letu 2016 smo dopolnili 24 let aktivnega delovanja na področju kulturnega dogajanja na prostoru Republike Slovenije. S svojim udejstvovanjem je društvo, vsa ta leta, veliko prispevalo k integraciji makedonskih priseljencev in njihovih potomcev v raznoliko in bogato kulturno dogajanje. Cilj vseh naših aktivnosti je  ohraniti lastno narodnostno identiteto in kulturo, hkrati pa ju predstaviti in vpeti v dogajanja in kulturo Slovenije in Slovencev, ter narodov in narodnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji.

V društvu deluje več sekcij: glasbena, likovna, literarna, športna in kulinarična.

Kulturne sekcije so organizirale več kot 40 domačih in mednarodnih razstav in šolskih projektov, izdali so Monografijo ob 15-ti obletnici obstoja društva, ter več kot 20 številk makedonskega glasila »Makedonski Vesnik«.

V tem času smo gostili preko 50 slovenskih in tujih kulturnikov, bodisi kot udeleženci likovnih kolonij, razstav ali glasbenih prireditev, pri tem so ves čas aktivno preoblikovali poslanstvo društva

 – biti nosilec kulturnega življenja v Sloveniji  tudi izven okvira samo nacionalnih in kulturnih potreb Makedoncev.